[صفحه اصلي 
دانشگاه تهران] [صفحه اصلي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران]

 

   

 

 

         

 

 

نمايش درقالب powerpoint

فيلم

 ماكت

نقشه

سايت

آلبوم

عكس

ارتباط باما

صفحه اصلي

 
.

 تصوير طرح ساماندهی دانشگاه                                                 

بازديد و ملاقات جناب آقاي مهندس ملك مدني(شهردار سابق تهران) با مسئولين دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در رابطه با طرح ساماندهی و ساماندهی دانشگاه تهران

بازديد رئيس شوراي شهر تهران آقاي مهندس چمران از ماكت و طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران

تصوير ماكت طرح ساماندهی دانشگاه

   
   
   

بازديد رياست محترم جمهوري جناب آقاي خاتمي از ماكت و طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشكي

   
   

بازديد و ملاقات جناب آقاي مهندس ملك مدني(شهردار سابق تهران) با مسئولين دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در رابطه با طرح ساماندهی و ساماندهی دانشگاه تهران

 
   
   
   

بازديد رئيس شوراي شهر تهران آقاي مهندس چمران از ماكت و طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران

 
   
   
   

بازديد رياست محترم جمهوري جناب آقاي خاتمي از ماكت و طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشكي

 
   
   

طرح و اجرا توسط مركز انفورماتیك دانشگاه تهران، 1382

 مقدمه
 
وضعيت موجود

 
طرح ساماندهی
  > اهداف ساماندهی
  > ضرورت ساماندهی
  > برنامه زماني اجراي كار
  > برنامه مراحل اجرائي كار
  > برنامه مالي و تامين منابع آن

 
دستاوردهاي طرح ساماندهی
  > اثرات درساماندهی زيربنائي كشور
  > اثرات درساماندهی آموزش
  > اثرات درساماندهی پژوهش
  > دستاوردهاي فرهنگي
  > دستاردهاي زيست محيطي
  > افزايش نقش زنان
  > افزايش نقش مردم و نهادهاي مردمي
  > بهبود امنيت و ايمني

 
بررسيهاي اقتصادي
 
آلبوم عكس
 
ارتباط با ما