[صفحه اصلي 
دانشگاه تهران] [صفحه اصلي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران]

 

   

 

 

         

 

نمايش درقالب powerpoint

فيلم

 ماكت

نقشه

سايت

آلبوم

عكس

ارتباط باما

صفحه اصلي
 

   
   
   
 

بررسیهای اقتصادی

 
     

دانشگاه تهران با قدمتی هفتاد ساله به عنوان مادر دانشگاه های كشور ومهد علوم وادبیات، هنر وفن آوری جدید وعامل رشد وساماندهی كشور در زمینه های بهداشتی- درمانی، مهندسی، علوم تربیتی، مدیریت، حقوق ودریك كلام قوای محركه آموزش عالی محسوب می شود. پیشنهاد تأسیس دانشگاه تهران را دربهمن ماه سال 1312 دكتر علي اصغر حكمت وزیر معاونت وقت به هیأت دولت داد ومتعاقبا" قانون آن درخرداد ماه سال 1313 از تصویب مجلس گذشت واولین دانشكده آن یعنی دانشگاه طب در 15 بهمن ماه همان سال رسما" افتتاح شد.

دانشگاه درابتدا دارای شش دانشگاه به نام : طب، فنی، علوم، حقوق ادبیان ومعقول ومنقول بود ودرسال های بعد تدريجا" دانشكده ها ومؤسسات پژوهشي دیگری به آن افزوده شدند. این دانشگاه در طول حیات پرفراز ونشیب خود توانسته است چهارده هزار نفر پزشك عمومی، پنج هزار نفر پزشك متخصص (رشته های مختلف)، چهار هزار نفر حقوق دان، سی وسه هزار نفر مهندس در رشته های مختلف معماری- شهرسازی، مكانیك، راه وساختمان و...، سیزده هزار نفر فارغ التحصیل رشته های مختلف علوم پایه وهشتاد ویك هزار نفر فارغ التحصیل رشته ها ومقاطع علوم انسانی به جامعه تحویل داد.

تعدادی از دانشكده های اولیه دانشگاه تهران  

 مكانیابی پردیس اصلی دانشگاه تهران در مكان استقرار فعلی آن درهنگام بنیانگذاری به احتمال قوی فاقد اشكال وایراد اساسی بوده است، اما ساماندهی تدریجی شهرتهران وافزایش جمعیت آن به خصوص درسال های بعد از وقوع انقلاب اسلامی به گونه ای خارج از محاسبه ومهار ادامه یافته است. كه درحال حاضر دانشگاه تهران درمحاصره ساخت وسازهای موجود اطراف خود نه تنها فاقد هرگونه امكان گسترش است، بلكه حتی درفضای فشرده ومتراكم ساختمان های خود نیز امكان تنفس راحت را ندارد واین درحالی است كه عملكرد موردانتظار ازاین دانشگاه به عنوان دانشگاه اصلی وعمده كلان شهرتهران، گسترش وساماندهی دائمی كمی وكیفی است واین امر جز با دراختیار گرفتن فضای فیزیكی موردنیاز به عنوان اولین گام ساماندهی، قابل تحقق نیست.

 

طرح و اجرا توسط مركز انفورماتیك دانشگاه تهران، 1382

 مقدمه
 
وضعيت موجود

 
طرح ساماندهی
  > اهداف ساماندهی
  > ضرورت ساماندهی
  > برنامه زماني اجراي كار
  > برنامه مراحل اجرائي كار
  > برنامه مالي و تامين منابع آن

 
دستاوردهاي طرح ساماندهی
  > اثرات درساماندهی زيربنائي كشور
  > اثرات درساماندهی آموزش
  > اثرات درساماندهی پژوهش
  > دستاوردهاي فرهنگي
  > دستاردهاي زيست محيطي
  > افزايش نقش زنان
  > افزايش نقش مردم و نهادهاي مردمي
  > بهبود امنيت و ايمني

 
بررسيهاي اقتصادي
 
آلبوم عكس
 
ارتباط با ما