[صفحه اصلي 
دانشگاه تهران] [صفحه اصلي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران]

 

   

 

 

         

 

 

نمايش درقالب powerpoint

فيلم

 ماكت

نقشه

سايت

آلبوم

عكس

ارتباط باما

صفحه اصلي

 

مقدمه

وضعیت موجود

طرح ساماندهی :..

دستاوردهای طرح ساماندهی :..

 اجرای طرح ساماندهی دانشگاه تهران مستلزم تأمين اعتبار مالی بالغ بر 2800 ميليارد ريال است كه رقم عمده آن (حدود 2000 ميليارد ريال) صرف خريد وتمليك اراضی وساختمان های محدوده تازه مي شود. نحوه تجميع سرمايه مورد نيار به صورت زير است :

 

- تعهدات دولت

(40 درصد)

- تعهدات شورای شهر وشهرداری تهران

(25 درصد)

- تعهدات دانشگاه تهران  

(35 درصد)

 

طرح و اجرا توسط مركز انفورماتیك دانشگاه تهران، 1382

 

 مقدمه
 
وضعيت موجود

 
طرح ساماندهی
  > اهداف ساماندهی
  > ضرورت ساماندهی
  > برنامه زماني اجراي كار
  > برنامه مراحل اجرائي كار
  > برنامه مالي و تامين منابع آن

 
دستاوردهاي طرح ساماندهی
  > اثرات درساماندهی زيربنائي كشور
  > اثرات درساماندهی آموزش
  > اثرات درساماندهی پژوهش
  > دستاوردهاي فرهنگي
  > دستاردهاي زيست محيطي
  > افزايش نقش زنان
  > افزايش نقش مردم و نهادهاي مردمي
  > بهبود امنيت و ايمني

 
بررسيهاي اقتصادي
 
آلبوم عكس
 
ارتباط با ما